Anglický jazyk – plán učiva od 15. března

Anglický jazyk od 15. 3. Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online

Opakování barev.

Opakování názvů oblečení.

Point to something pink, ….

 

Kartičky – barev a oblečení z minulé hodiny.
online uč. str. 38

Superstar mají rádi oblečení v bláznivých zářivých barvách, a tak jej nakupují v Crazy Clothes Shop.

Poslech zde (čas 1:05):

Jakmile uslyšíš barvu zvedni kartičku.

Ukaž na oblečení v knize.

Kartičkay s barvami.
online Uč. str. 38

Rozhovor.

Zákazník: Good morning/ afternoon. Have you got a T- shirt?

Žák: Yes, I have. Here you are.

No, I haven´t, I´m sorry.

Kartičky s oblečením
online PS str. 38, cv. 1 a 2

cv. 2 Doplň věty.

Správné řešení:

1. got 2. have. Here 3. you 4. haven´t

středa

samostatná

práce

Kvízový test ve Forms

Opakování – 7. lekce

Vysvětlíme si předem na hodině. Přístupný bude od středy odpoledne do soboty.

samostatná práce

Napiš si k obrázku, který jsi vypracoval minule

2-3 věty o tom, co má tvoje figurka oblečené.

Např. He/She has got a green T- shirt.

Nauč se je zpaměti.

pátek online Popis oblečení na tvém obrázku. Obrázek s postavou chlapce/dívky s módním oblečením z minulé hodiny.
online

Vlastnictví.

Co komu patří.

online uč. str. 39

Spike má problém. Jaký?

Poslechni si zde (čas 1:08):

Najdi nový název oblečení – jeans a shoes.

Připrav si 3 kartičky s oblečením a hádej, co má vybráno tvůj spolužák.

Kartičky s oblečením.
online

PS str. 39, cv. 3

Uč. str. 2 a 3

Prohlédni si obrázek a podle strany 2 a 3 v učebnici urči, co komu patří.

Správné řešení:

2.Spike has got Jet´s jumper.

3. Kat has got Spike´s jumper.

4. Kat has got Spike´s shoes.

5. Jet has got Nick´s jeans.

6. Jet has got Nick´s T- shirt.

7. Nick has got Kat´s jacket.

8. Nick has got Jet´s jeans.

samostatná práce PS str. 39, cv. 4

Odpovídej podle toho, čí věci má Kat na sobě oblečené.

Správné řešení:

2 No, I haven´t. 3. No, I haven´t. 4. No, I havenť. 5. Yes, I have. 6. No, I haven´t.

 

 

17.03.2021