Anglický jazyk – plán učiva od 22. března

Anglický jazyk od 22. 3.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online Popis oblečení na tvém obrázku

Popiš, co má tvá figurka oblečené (jen ti žáci, kteří ještě nepopisovali).

He/She has got…

Obrázek s figurkou chlapce nebo dívky oblečených podle Tvého návrhu.
online Opakování názvů oblečení. Hra – slovní řetěz. Kartičky – barev a oblečení z minulé hodiny.
  online uč. str. 39

Najdi novou část oblečení – jeans a shoes.

Hra – dívka si vybrala na šňůře 3 věci v řadě a chlapec hádá, aby zjistil, co si vybrala.

.
   

PS str. 39, cv. 3

Uč. str. 2 a 3

Kontrola samostatné práce.

 

 
  online Hádací hra. Hláskování. Kartičky s oblečením před sebou.
středa

samostatná

práce

Obrázkový slovníček. Slovníček vyplň a vlep do sešitu. Příloha v e-mailu.
 

samostatná práce

dobrovolné

Pracovní list.

 

Procvič si psaní slovní zásoby (dobrovolné).

Doplň cvičení.

Příloha v e-mailu.
 

samostatná práce

dobrovolné

 

Zacvič si podle následujícího odkazu na říkanku Beaver Call (Jak se ozývá bobr).

https://www.youtube.com/watch?v=kkyOqpFBPig

 
pátek online Kresba podle diktátu.   Volný list papíru a pastelky.
  online Otázka: Whose book is this?

Whose pen is this? Čí je to pero?

It´s Dana´s pen…)To je Danino pero.

Opsat si do sešitu.

Sešit Aj.
  online uč. str. 40

Kde je Mark a Sally?

Byl jsi v muzeu voskových figurín?

What a great museum! Jaké úžasné muzeum!

Kolik vidíš figurín?

Co je na figurínách zvláštního?

What a mess! Jaký nepořádek, zmatek!

Poslech zde (posunout na čas 1:09:20)

https://www.youtube.com/watch?v=7rX1b2_cUg0

Kartičky s oblečením.
  online

PS str. 40, cv. 5

 

Prohlédni si obrázek a vytvoř otázku a odpověď.

Správné řešení:

2. Whose skirt is this?

It´s the police officer´s skirt.

3. Whose shoe is this?

It´s the police clown´s shoe.

4. Whose shirt is this?

It´s the clown´s shirt.

5. Whose hat is this?

It´s the police pirate´s hat.

6. Whose shirt is this?

It´s the police clown´s shirt.

7. Whose hat is this?

It´s the police officer´s hat.

8. Whose jacket is this?

It´s the pirate´s jacket.

 
  samostatná práce PS str. 40, cv. 5 Dokončit si samostatně.  

21.03.2021