Anglický jazyk – plán učiva od 3. května

Anglický jazyk od 3. 5.     Pomůcky
úterý samostatná práce Kartičky

Kartičky slovní zásoba 10. lekce Animal safari – kartičky si vystřihni, obrázky můžeš vymalovat. Pokud nemáš možnost tisku, kartičky si podle přílohy vyrob sám/sama. (viz Příloha)

Výslovnost nové slovní zásoby najdeš zde – https://www.learningchocolate.com/content/animals-0

středa samostatná práce Uč. str. 49

Píseň (zvířecí zvuky) .

Poslech najdeš zde – https://www.youtube.com/watch?v=dwfuscW5jS0

.
    PS str. 48, cv. 2

Tvoř věty podle obrázku.

Věty typu There is…(Tady je …)/There are … (Tady jsou…) Prohlédni si obrázek a vytvoř věty.Kolik vidíš např. hadů, krokodýlů. Pokud vidíš pouze 1 zvíře odpověď začíná There is …, pokud je zvířat více odpověď začíná There are …

 

There is one elephant.

There are two giraffes.

There is one lion.

There are four monkeys.

There are six snakes..

There are three crocodiles.

There is one hippo.

 

Kartičky s oblečením
pátek   PS str. 49, cv. 3 a 4

cv. 3

There´s a happy lion.

There are three long snakes.

There´s a sad hippo.

There are four little monkeys.

There´s a big crocodile.

 

cv. 4

Namaluj si obrázek svých zvířat v džípu a napiš věty, které obrázek popíší.

 

02.05.2021