Anglický jazyk – plán učiva

PLÁN UČIVA  Aj  6. 4.
Třída: 1.D

 

 

Anglický jazyk My bag isn´t green. s. 32

Slovní zásoba: pen, pencil case.
Slovní spojení: Yes, it is. No, it isn´t.

 

04.04.2022