Anglický jazyk – učivo 13. 4.

PLÁN UČIVA  Aj  13. 4.
Třída: 1.D

 

 

Anglický jazyk Eater is here s. 64 – 65

Slovní zásoba: grass, flowers, chick, bunny, sheep, basket..
Slovní spojení: Easter egg, Ester bunny, Easter egg hunt, chocolate

 

11.04.2022