Anglický jazyk – učivo 14. 3.

PLÁN UČIVA AJ  14. 3.
Anglický jazyk

I´ve got a new dollhouse – s. 40 – 41.

Slovní zásoba: dollhouse.

Jazykový celek: I´ve got … (Já mám …)

13.03.2023