Anglický jazyk – učivo 16. 1.

PLÁN UČIVA AJ  16. 1.
Anglický jazyk

Happy birthday – s. 22 – 23

Píseň Happy birthday

Slovní zásoba: big, small, present, candle, birthday cake.

 

16.01.2023