Anglický jazyk – učivo 21.2.

PLÁN UČIVA AJ  21. 2.
Anglický jazyk

Colour mixing – s. 34 – 35.

Slovní zásoba: black, brown, white, grey, pink.

21.02.2023