Anglický jazyk – učivo 28. ledna

Anglický jazyk 2.r. Leden 4. týden Pomůcky:
pátek Kartičky s obrázky

Yoghurt (jogurt), butter (máslo), cereal(cereálie), sugar(cukr), milk(mléko), jam (džem), toast(toust), juice(džus), tea(čaj), coffee(káva).

 

Výslovnost si lze vyhledat na tomto odkazu:

https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-cviceni-slovicka-potraviny-jidla

 

Kartičky s obrázky.

Vystřihnout si ze slovníčku z pracovní učebnice 6. strana od konce – 9. lekce.

 

nůžky

1 hodina Str. 22, cv. 1

Prohlédnout si obrázek, říci, kdo je na obrázku.

 

Poslechnout si č. 24. (Příloha)

Ukazovat na potraviny.

 

Vybrat si jednu roli- Molly, Mum, Pat, Dad, Luke.

Pustit nahrávku a  opakovat věty své role.

Str. 22, cv. 2

Nejprve naučit frázi:

I like …. for breakfast. Mám rád… k snídani. (doplní podle své obliby)

 

Poslech č. 25.

 

Poslech po větách a ústně hádat, kdo větu řekl.

(Pat, Dad, Luke, Molly, Mum)

cv. 3 str. 23

Tužkou spojit, co k sobě patří.

Poslech č. 26 – kontrola.

cv. 4 str. 23

(lze i jako Dú)

+

Vystřižené lístečky se slovíčky si mohou nalepit do červeného notýsku – Slovníčku.

Vyškrtni, co do řady nepatří. Kritérium je, co se hodí ke snídani. Ale mohou si obhájit své.

Ne – rýže, paprika, okurka, jam.

lepidlo

 

26.01.2022