Anglický jazyk – učivo 6. 2.

PLÁN UČIVA AJ  6. 2.
Anglický jazyk

What colour is it? – s. 30 – 31

Říkanka: one – the sun, two – my glue, three – a tree, four – a door, five – a knife (dle říkanky vybarvit cv. 3)

Slovní zásoba: sun, glue, tree, knife, pencil, paper, kite.

 

06.02.2023