Anglický jazyk – učivo od 1. března

Anglický jazyk od 1. 3.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online

uč. str. 37

 

str. 38

 

Komiks

Četba

Nová slovní zásoba – oblečení.

 
středa

samostatná

práce

  Nakresli postavu – chlapce nebo dívky, která bude oblečená podle tvého módního návrhu.  
pátek online

PS. str. 36, 37, 38

 

   

 

Poznámka: Opravené pracovní sešity na Aj si, prosím, vyzvedávejte od úterý 2. března.

 

01.03.2021