Anglický jazyk – učivo od 26. dubna

Anglický jazyk od 26. 4.  
učivo    

Opakování 7. – 9. lekce

Animal safari – nová slovní zásoba.

Vazba There is… There are…

 

26.04.2021