Anglický jazyk – učivo od 29. března 2021

Anglický jazyk od 29. 3.   Cvičení označená online vypracujeme společně (jsou zde zapsaná pouze pro děti, které nemohou být na online hodině), cvičení označená jako samostatná práce si děti vypracují samostatně doma. Pomůcky
úterý online Easter

Velikonoce u nás a ve Velké Británii.

 

 

 
online Uč. str. 70

Poslech písně – zjisti jména tří lidí, kteří se objeví v písničce. (Emily, Grandma, John)

Poslech písně zde:

 

Kartičky – barev a oblečení z minulé hodiny.
  online uč. str. 70 Výroba velikonočního Papír, nůžky.
         
  online      
středa

samostatná

práce

Pracovní list. Karta 13. Příloha v e-mailu.
  samostatná práce Pracovní list. Karta 14  (dobrovolné). Příloha v e-mailu.

29.03.2021