Anglický jazyk – učivo.

PLÁN UČIVA AJ  20. 2.
Anglický jazyk

My bag isn´t green – s. 32 – 33.

Slovní zásoba: pen, pencil case.

Odpověď: My favourite colour is (blue).

Yes, it is. No, it isn´t.

21.02.2023