Bez frází a bez youtubu

Ve čtvrtek jsme se prostřednictvím čtenářské dílny ve školní knihovně seznámili s knížkou Bez frází a bez youtubu. Knížku nám představila naše paní knihovnice. Děti si knížku četly a vypracovávaly pracovní list, který se týkal prvních dojmů z ní. Knížku máme všichni půjčenou, přečteme si ji a budeme s ní pracovat. Jsme zvědaví, zda se první dojem a očekávání naplní.

Děkujeme paní knihovnici

 

03.10.2021