Botanická zahrada – výlet na motýly

V rámci prvouky bereme hmyz a motýly, také luční květiny, a tak jsme se vypravili do Botanické zahrady.

Dozvěděli jsme se zajímavosti o motýlech, jak dlouho se líhnou, co mají rádi a co naopak rádi nemají. Také jsme se dozvěděli, jací jsou denní motýli a noční motýli. Dozvěděli jsme se také něco květinách v tropických pásech, také něco o masožravých rostlinách a také o tom, že květiny se dají díky speciálnímu světlu pěstovat také v podzemí. Mohli jsme také obdivovat místní rybky a pozorovat líhnutí motýla. 🙂

Následně jsme si zakoupili domů nějaké květiny a vydali se navštívit také venkovní zahradu. Zahrada je na dopolední výlet obrovská, a tak jsme zvolili zahradu smyslů, kde jsme vstřebali načerpané znalosti. Následně jsme se vydali včelí stezkou k květinovým záhonům, které v zahradě v květnu rostou. Na závěr jsme si dali něco dobrého na zub, každý podle svého gusta a vypravili se zpět domů. V zahradách jsme zvolili okruh, a tak jsme se také prošli. Počasí nám přálo, a tak máme do centech aktivit spousty inspirace převážně do ateliéru, kde budou mít děti za úkol nějaké motýly společně namalovat a udělat kolem nich nějaké pěkné zelené zátiší, možná i něco k snědku. Těším se na povedená skupinová díla.

Tato centra aktivit jsou děti rozdělené podle elementů, které jsme kreslili v hodině výtvarné výchovy.

Na fotce můžete obdivovat díla našich umělců.

V každé skupince bude element země, vody, vzduchu a ohně. V naší třídě převažuje element země, proto v některých skupinkách země převažuje. Tento element je stálý, tudíž jsem ráda, že to v naší třídě takto je 🙂 .

Na fotkách můžete s dětmi sdílet dnešní výlet.

Děkuji mamince Kuby V. za milý doprovod.

paní učitelka

19.05.2023