Učíme se navzájem

REALIZACE:
V průběhu 2. pololetí šk. roku 2016/2017.

NÁPLŇ:
Skupiny žáků si pod vedením svého učitele připraví a posléze realizují vyučovací hodinu na určité téma pro své spolužáky z jiného ročníku.

UČÍME SE NAVZÁJEM – První realizované hodiny

S příchodem jara se na naší škole rozběhl připravovaný projekt „Učíme se navzájem“, v rámci kterého se žáci, kteří projevili zájem, stali na jednu vyučovací hodinu „učiteli“ svých mladších spolužáků. Pro zdárnou realizaci vyučovací hodiny museli dotyční žáci projevit kromě zájmu také dostatek vytrvalosti, trpělivosti, schopnost spolupracovat, překonávat překážky, dále tvořivost, odvahu a ochotu udělat něco navíc. V průběhu března a dubna proběhlo již osm vyučovacích hodin vedených žáky – samozřejmě pod dohledem přítomného učitele, který malým „kolegům“ poskytl zpětnou vazbu. Jednoduchý dotazník k průběhu hodiny vyplnili také žáčci, pro které byla hodina připravena. Také vyučující žáci pomocí dotazníku hodnotili, co se jim…

ANOTACE PROJEKTU UČÍME SE NAVZÁJEM

ROZSAH: Napříč všemi předměty a ročníky.   REALIZACE: V průběhu 2. pololetí šk. roku 2016/2017.   NÁPLŇ: Skupiny žáků si pod vedením svého učitele připraví a posléze realizují vyučovací hodinu na určité téma pro své spolužáky z jiného ročníku.   VÝSTUPY: Žáci si osvojí nové učivo, žáci upevní již osvojené učivo. Rozvíjí své kooperační, sociální komunikační, organizační dovednosti a svou tvořivost. Zlepšují schopnost přijímat kritiku a objektivně hodnotit výkon ostatních. Učí se přiměřeně reagovat na neočekávané situace a předávat druhým již osvojené poznatky. Mají kladný a uvědomělý vztah k procesům učení a učení se.   ORGANIZACE: Během přípravné fáze v…