Centra aktivit POHÁDKY

V centru matematiky si děti zahrály hru na krokování, zopakovaly si neposedy a počítaly s mincemi.

V centru čtení a psaní měly děti za úkol vyřešit tajenku pohádkové stezky.

V centru pokusy a objevy se proměnily v čaroděje a čarodějky a vykouzlily zázračný lektvar, duhu na talíři a bublající lektvar. S úžasem pozorovaly chemické reakce.

V ateliéru pracovaly ve skupině i individuálně. Ve skupinkách vytvořily vchod do pohádkového hradu, fotokoutek (z jedné strany perníková chaloupka a z druhé hradní věž) a model hradu. Při samostatné práci si děvčata ušila závoj a chlapci si vyrobili štíty.

V pátek děti plnily osmisměrky a křížovky s pohádkovým motivem. Paní Tobková si pro naši třídu připravila hodinu s prvky dramatické výchovy o pohádce Ošklivé kačátko. Děti byly nadšené.

Na závěr se děti převlékly do masek, zahrály si soutěže a společně si zatancovaly.

Moc děkuji všem rodičům, kteří mi pomohli s realizací center. Také děkuji těm, kteří se na nás přišli podívat.

Jsme rádi, že Vás zajímá, jak se nám ve škole daří a jak nás učení baví.

 

 

28.04.2023