Centra aktivit téma Hospodářská zvířata

V centru matematiky si děti procvičily sčítání a odčítání do 10.

V centru čtení a psaní si děti zopakovaly zvířecí rodiny. Názvy zvířat skládaly z písmen. Třísložkové karty skvěle slouží k nácviku čtení. Díky kontrolní kartě mohou děti pracovat zcela samostatně a samostatně si zkontrolují i výsledek své práce.

V centru vědy a pokusy se děti seznámily s QR kódy. QR kódy nesly informaci v podobě zvířecího zvuku a děti ke kódu přiřazovaly fotografii daného zvířete. Dalším úkolem bylo vytvoření myšlenkové mapy k vybranému zvířeti.

V ateliéru se děti si vyzkoušely tvůrčí proces animace.

Na závěr vždy děti hodnotí svou práci a práci ve skupině v daném centru aktivit v hodnotícím kroužku.

16.02.2023