Centra aktivit září (18.9.-22.9.)

Milí mořeplavci,

čeká nás týdenní výzva Pěšky do škol – Pěšky do školy | ZŠ Černošice (zscernosice.cz)

Věřím, že chození do školy ještě více podtrhne atmosféru našit center, která se týkají pravěku.

Přeneseme se ve třídě 3 miliony let př.n.l. Zahrajeme si pravěké divadlo, vymyslíme příběhy, přečteme si něco o nalezených jeskynních malbách, nalezištích a ochutnáme pravěké placky. Nebude chybět ani práce s hlínou ani výroba pravěkých nástrojů.

Tentokrát bude 5 center:

Psaní, Jazykové hry, Ateliér, Matematika a Funny centrum ( vaření a divadlo)

Tento týden nebudeme pracovat podle učebnic, ale i tak se toho hodně naučíme a hodně si toho v matematice a češtině procvičíme. Ve vlastivědě zvládneme novou kapitolu a také se dotkneme vzniku planety Země. Povíme si něco o prvohorách, druhohorách, třetihorách a čtvrtohorách. Pracovní činnosti strávíme pečením pravěkých placek a každý den budeme mít divadlo.

Na konci vyučování si budeme jako tlupa číst z knihy Cesta do pravěku.

Plán je rozepsaný v tabulce.

Moc se těším na vaši fantazii. Za kvalitně odvedenou práci Vás samozřejmě čekají letadla a nové postavičky do vašeho cestovního pasu. 🙂

Vaše paní učitelka

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD  18.9.-22.9. 
Třída:  4.D 
český jazyk Centra aktivit: – jazykové hry, slovní zásoba pravěk, křížovky  – myšlenkové mapy pravěk – psaní pravěkých příběhů – čtení Cesta do pravěku, příběh o jeskyni Altamira  – divadlo – prezentace – procvičíme si větu jednoduchou a souvětí, rody podstatných jmen a rod mužký a jeho životnost a neživotnost
matematika Centra aktivit: mamutí počítání převody jednotek, geometrie Krychlové stavby Zvířátka dědy Lesoně časová osa minulosti  Slovní úlohy Dělení, násobení, sčítání a odčítání varianta lehká, střední a těžší 
anglický jazyk procvičování slovní zásoby viz zápis z bakalářů návštěva Megan – rodilý mluvčí z USA – konverzace (středa 5. vyuč. Hodina) 
přírodověda centra aktivit: evoluce vznik a vývoj Země prvohory, druhohory a třetihory živá a neživý příroda uspořádání kontinentů  
vlastivěda centra aktivit:  pravěk : doba kamenná, doba bronzová, vznik a vývoj hospodáštví a doba železná jeskynní malby, práce s encyklopediemi, výuková videa, prezentace, hrajeme si na pravěk, hrajeme si na archeology, pořádáme výstavy vyrábíme hliněné nádoby a šperky 
Další informace: čtvrtek 21.9. 11:45 – 15min (ukázka podrobného třídění odpadu)  
18.09.2023