Chytří gurmáni

Návštěva Národního technického muzea

Program Chytří gurmáni je určen pro děti ve věku 8-12 let. Děti prováděly chemické pokusy a zjišťovaly obsah vitamínu C v ovoci, zelenině a chemicky upraveném džusu. Děti měly ochranné brýle a zástěry, cítily se jako opravdoví vědci. Pracovaly s laboratorními pomůckami, výsledky pokusů zaznamenávaly a po skončení své pracovní místo uklidily. Proběhla reflexe akce, kdy děti společně popřemýšlely o výživě a zdravém životním stylu.

Ke stažení

24.04.2019