Co je to komiks?

Seznámili jsme se s KOMIKSEM. V ranním kroužku jsme si povídali o tom, co to komiks vlastně je, jaký je rozdíl mezi komiksem a běžnou knihou. Poté se děti snažily poskládat komiks ve skupince.

V kroužku nám každá skupinka poskládaný komiks přečetla a ukázala.

A jak děti komiks poskládaly?

Jak to mělo doopravdy být?

Poté měly děti domyslet komiksový příběh.

Nakonec nám každá skupinka konec komiksu odprezentoval.

19.01.2021