Čteme první slova

V týdnu před prázdninami si děti vyrobily čtenářský list. Obrázky popsaly velkými tiskacími písmeny podle návodu na tabuli. Ve vytisknutém souboru si pak samy našly příslušná slova napsaná malými tiskacími písmeny a nalepily je do listu. List je zakončen čtenářskou tabulkou se slabikami. Děti byly činností doslova pohlcené. Hledání slov je bavilo. A nás bavilo pozorovat, jak někdo čte: „p-u-m-a ….pu-ma…. jó, to je puma“. A ta obrovská radost z přečteného a pochopeného slova.

           

 

               

24.10.2021