ČTEME S IVONOU BŘEZINOVOU

Čteme s Ivonou Březinovou je název našeho třídního celoročního projektu.

Projekt je věnován knihám z tvorby paní Ivony Březinové, jimiž se během roku budeme inspirovat a tématům v nich obsažených se věnovat na úrovni teoretické i praktické. Jde o projekt zaměřený především na prohloubení, zlepšení a zkvalitnění čtenářské gramotnosti. Každý žák během tohoto školního roku přečte alespoň jednu knihu této autorky a zaznamená o ní záznam do svého čtenářského deníku.

Některé knihy v projektu použité jsou součástí i krátkodobějších projektů např. celoškolní celoroční projekt Karel IV.- kniha Vítej Karle!, třídní projekt Pravěk- kniha Praprázdniny.

Koncem listopadu se společně s Ivonou Březinovou vydáme na Křivoklát.

Více informací o spisovatelce : www.brezinova.cz

 

book-4-b-brezinova-uvod-obr

17.10.2016