Čtenářská dílna ve školní knihovně

V pátek 15. 11. nás čekalo překvapení v podobě dílničky čtení pro prvňáčky  – J. Čapek – O pyšné noční košilce. Paní knihovnice nám pohádku přečetla, ukázala nám ilustrace, vyzkoušela si nás z pozornosti posluchače, probrala a vysvětlila nám „divná“ slova a nakonec jsme si tu krásnou košilku namalovali.
Děkujeme naší paní knihovnici za čas, který nám věnovala. Těšíme se na příště!
15.11.2019