Dějepisná olympiáda – školní kolo

V letošním ročníku olympiády bylo vybráno novým organizátorem téma, které děti ještě neprobíraly ve škole – Rozdělený svět a Československo v něm (1945 – 1992). Žáci z 8. a 9. ročníků museli nastudovat učivo navíc z učebnic pro 9. ročník, řada z nich čerpala z informací od pamětníků – v rodině, v okolí.
Do okresního kola v Hostivici postupují tři žáci z devátých ročníků – Barbora Čápová, Lukáš Křenek a Jan Rábl, musí nastudovat další literaturu.
Okresní kolo se koná v úterý 17. ledna v Hostivici.
Mgr. Lenka Strnadová
06.02.2023