Den plný strašidel

Když se v rozhlasu ozvala výzva a školu zaplavily letáčky, 8. C neváhala a začala brouzdat internetem a hledat, čím by se dala strašidelně vylepšit naše třída. Fantazijní nápady byly limitovány mou podmínkou, že strašidelná výzdoba má být milá, nikoliv děsivá, neboť do naší třídy chodí kroužek malých zpěváčků. Nápadů bylo hodně a kupodivu se většina realizovala. Výzdobě jsme věnovali jednu hodinu českého jazyka a pak jsme se scházeli před vyučováním a v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, abychom vše stihli. Materiální podpora byla obrovská, takže peněžní investice byly minimální. Děkuji všem, kteří se jakkoli na výzdobě podíleli. Naše třída na 2. stupni zvítězila a čeká ji sladká odměna!

M.D.

18.11.2023