Den Země

V pátek 21.4. jsme oslavili sobotní Den Země výletem na pláž u Berounky. Tam si pro nás připravila organizace Lesy hl. města Prahy zábavný program o přírodě. Postupně jsme prošli čtyři stanoviště, kde jsme si vyslechli zajímavé informace o vodních ptácích, zvířatech žijících v blízkosti rybníků a řek, rybách a koloběhu vody v přírodě. Na každém stanovišti na nás čekal nějaký zábavný úkol. Mohli jsme si tak vyzkoušet, jak kachna loví ve vodě potravu, jak bobr používá své zuby nebo jak je užitečné, když řeky a potoky vytváří meandry. Měli jsme i čas pohrát si na hřišti nad řekou a krásný slunečný výlet jsme zakončili zmrzlinou v kavárně Vera.

 

21.04.2023