Den Země

Na 22.4. připadá každoročně celosvětově organizovaná událost Den Země, tento den je zaměřený na propagaci a podporu životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network. Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.

Jelikož v tomto roce připadá Den Země na sobotu, věnovali jsme Dni Země výuku v pátek 21.dubna. Účastnilo se 20 tříd. Letos jsme se společně s lektory Lesů Praha věnovali vodě a životu kolem ní. Na břehu Berounky se žáci na čtyřech stanovištích seznámili s vodou v krajině, jejím významem a využitím, s vodními ptáky, rybami a savci, kteří osídlili říční ekosystém. Dozvěděli se užitečné i zajímavé informace, prohlédli i osahali si přivezené exponáty, vyzkoušeli si aktivity simulující činnost živočichů u vody i vody samotné. Program byl velmi pěkně připravený. I počasí nám přálo.

Dalším aktivitám se děti věnovaly pod vedením svých třídních učitelů. První třídy využily Den Země k návštěvě sběrného dvora, kde je provedla paní Petelíková, byli jsme u i našich mokropeských hasičů. Letošní Den Země se vydařil.
Mgr. M. Václavková, koordinátorka environmentálních aktivit školy
27.04.2023