DEN ZEMĚ

Ve čtvrtek 20. 4. jsme se s dětmi věnovali tématu „Den Země“. Pečlivě jsme se na tento den připravovali – povídali jsme si o správném třídění odpadků, jak se správně chovat v přírodě i ve městě, atp. Jediné co nám nepřálo, bylo počasí. Byla velká zima. Vše ostatní se vydařilo na jedničku.

Projektový den jsme měli rozložený do několika částí. Ráno jsme společně s třídou 2. F vyrazili do černošických technických služeb. Tam na nás čekala milá paní Petelíková – vedoucí odboru technických služeb města Černošice, která pro nás měla připravený zajímavý a poučný program. Dozvěděli jsme se mnoho nových užitečných informací o tříděném odpadu a jeho dalším využití, prohlédli si technické vybavení a seznámili jsme se všemi činnostmi, které mají na starosti technické služby.

Na závěr byla soutěž v třídění odpadu. Obstáli jsme! J Paní Petelíková nás odměnila pěkným tematickým pexesem. Děti měly připravené obrázky pro paní Petelíkovou jako poděkování za čas, který s námi strávila.

Ve škole jsme si získané znalosti upevnili v práci s pracovními listy. Závěr a dovršení celého dne byla skupinová práce na Myšlenkové mapě, kde jsme si vše zrekapitulovali.

 

Tereza Povýšilová a Hana Bílová

25.04.2017