Den Země – Po stopách lesní zvěře

Země je náš domov, naše planeta. Naši pozornost a zájem jí věnujeme každý den. V den jejích svátku – v Den Země ještě o něco více.

Letošní Den Země jsme zaměřili na lesní ekosystém. Část dne pracovali žáci pod vedením svých učitelů, část byla organizovaná ve spolupráci s organizací Lesy Prahy, která pro děti připravila program Po stopách lesní zvěře. Před odchodem do lesa jsme se věnovali fauně a flóře lesů mírného pásu a to napříč světem. Povídali jsme si a prohlédli jsme si charakteristické živočichy jednotlivých kontinentů. Cestou do lesa u Karlické ulice a v lese jsme sbírali přírodniny, které byly využity k výtvarné aktivitě po návratu zpět do třídy. Děti po návratu vytvářely koláže z nasbíraného materiálu. V lese děti očekávali lektoři Lesů Praha s velmi hezky, precizně a pestře připraveným programem. Na čtyřech stanovištích jsme postupně vystřídali rohaté a parohaté sudokopytníky, psovité šelmy, kunovité šelmy a divočáky. Bylo připraveno mnoho přírodnin např. kožešiny, rohy, parohy, lebky atd. Na většinu z nich jsme si mohli sáhnou. Zapojeny byly i naše smysly – chuť, zrak, hmat i čich. Děti využívaly znalosti nabyté při školní práci i ty ze svého volného času. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí. V lese se mám moc líbilo.

 

Digital Camera

Digital Camera

29.04.2019