Den Země s Lesy Praha

Na 22.4. připadá každoročně celosvětově organizovaná událost DEN ZEMĚ, Tento den je zaměřený na propagaci a podporu životního prostředí.

Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek životního prostředí slaven i v České republice.

Jelikož v tomto roce připadá Den Země na sobotu, věnovali jsme DNI ZEMĚ výuku v pátek 21.dubna.

V letošním roce byl pro žáky environmentální program připraven ve spolupráci s organizací Lesy Praha.

Černošice jsou sídlem, kterým protéká řeka Berounka. I proto byla jako společné téma všech aktivit zvolena voda, vodní prostředí. Vždyť voda tvoří dvě třetiny zemského povrch a 70-80% dětského těla, dospělého pak přibližně 50-60% . I my všichni jste tedy tvořeni z velké části právě vodou.

Podél břehu Berounky na děti čekala čtyři stanoviště s lektory. Byla věnována koloběhu vody, vodním ptáků, rybám a savcům žijícím u vody.

Na „vodním“ stanovišti, které bylo věnovánu koloběhu vody,  jsme si povídali o významu vody v krajině, o hospodaření a jejím využití o tocích. Ukázali jsme si jak voda cestou „pracuje“, co přináší a odnáší v jednotlivých částech svého toku. Děti se dozvěděli také o jejím využití při získávání energie (hydroelektrárny) a dříve např. ve vodních mlýnek při mletí obilí. Při hře si děti vyzkoušely, zda je pro krajinu výhodnější přímo tekoucí řeka nebo řeka s meandry. Tato aktivita se jim moc líbila, jelikož byla přímo s vodou z Berounky.

Na dalším stanovišti jsme potkali „chlupáče“ – savce, kteří si zvolili vodní prostředí za svůj domov. Viděli jsme je na velkoformátových fotografiích, některé i vycpané. Viděli jsme jejich lebky a mohli jsme porovnat jejich stále dorůstající hlodavé zuby – hlodáky. Sáhli jsme si na jejich kožešiny. To bylo příjemné, hebké i drsné. Dozvěděli jsme se, že nejhebčí kožíšek má norek a z vydří zas nevypadávají chlupy- nelíná. Porovnali a obdivovali jsme vodní stavby nutrií a bobrů. Děti dnes již vědí, jak vypadá vydra, norek, ondatra, nutrie i bobr. Některé z nich můžeme potkat i na Berounce. Víme, kdo z nich je u nás v republice domácí a kdo jsou přistěhovalci – zavlečený druh a co to pro ekosystémy znamená. Pokud si myslíte, jako mnozí z nás, že bobr s nutrií má žluté až oranžové zuby, protože si je nečistí, tak je to mýlka. Důvodem je jejich minerální složení ne nečištění. Zábavná byla minisoutěž v hlodání. Ne sice stromů, jako to dělají bobři, ale veliké tyčinky. Ta závodníkům chutnala více.  Kdo chtěl, mohl si ještě prolézt tunelem imitujícím vydří noru.

Na třetím stanovišti jsme se věnovali sladkovodním rybám žijícím v našich tocích. Lektoři nám ukázali nejběžnější býložravé, všežravé i dravé druhy. Některé jsme tu viděli i živé v akváriích. V nádržkách tu plaval kapr, okoun a lín. Povídali jsme si o způsobu života ryb i o nebezpečích, která na ně číhají. Děti poznávaly rybí druhy.  Dozvěděli jsme se i to, že některé naše ryby se putují vytřít do moře (úhoř) a pak se vrací zpět do řek. Jiné ryby se zas vydávají do trdlišť vytřít proti proudu . Při pohybové aktivitě si děti mohly vyzkoušet, jaké je to překonávat sílu proudu (ne ve vodě, ale na suchu s pružným lanem).

Posledním dnešním stanovištěm byli vodní práci. Povídali jsme si o jejich způsobu života, přizpůsobení těla, lovu i hnízdění. Viděli jsme vodní ptáky i ptáky brodivé. Některé zde měli lektoři vycpané. Prohlédli jsme si ledňáčka, volavku, lysku, labuť, slípku zelenonohou i kormorána. Zjistili jsme, proč některé druhy považují rybáři za škodnou. Poznávali jsme ptáky podle obrázků. Mohli jsme si vyzkoušet lovení křupek jako kachny. To nás však již honil čas a tak jsme od praktického kachního lovení museli upustit a pospíchali jsme zpět ke škole.

Program Lesů Praha byl velmi pěkný, pestrý a děti bavil.

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, zopakovali jsme si, co už víme a získali jsme nové poznatky.

 

Tento den jsme se společně ještě na počátku našeho Dne Země ve třídě věnovali mláďatům lesní zvěře. Děti přiřazovaly mláďata k rodičům. Povídali jsme si o tom, jak se chovat, pokud na mládě v přírodě narazíme.

Pak jsme se vydali na exkurzi k hasičům – o té je samostatní článek:  https://www.zscernosice.cz/navsteva-u-mokropeskych-dobrovolnych-hasicu/

V mezičase mezi hasiči a programem u řeky jsme se věnovali teoreticky divočákům. Když už je tu máme, ať o nich něco víme.  Děti ve skupinkách přiřazovaly názvy myslivecké mluvy k částem těla. Některé názvy se jim obzvláště líbily např: kalhotáč, buchtování, markazín.

 

Den Země se moc vydařil. Sluníčko nám přálo.

 

       

 

22.04.2023