Devátý týden v přípravné třídě

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tom, jak poznáváme svět pomocí pěti smyslů. Rozlišovali jsme tvary hmatem, různé hudební nástroje sluchem, odstíny barev zrakem a vůni parfému čichem. Vytvářeli jsme hmatovou knížku, učili se psát velké tiskací G a číslici 4, opakovali jsme tvary a zkoušeli napodobit různé trojúhelníky, krokovali jsme podle hrací kostky, malovali ve dvojicích fantastická zvířata, rozlišovali první i poslední hlásku ve slově a začali skládat krátká slova z jednotlivých hlásek. V tělocvičně si děti užívaly honičky a válely sudy i kotrmelce. Na fotografiích můžete nahlédnout k nám do třídy, tentokrát na čtení dopisů od laskavých skřítků a řádění na školní zahradě, kam se děti chodí vyběhat každý den o čtvrté vyučovací hodině.

   

12.11.2022