Distanční výuka 1. 3. – 5. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   1. 3. – 5. 3. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

 

Skladební dvojice, shoda podmětu s přísudkem. 

PS str. 12, 13(14) 

Matematika 

Pamětné násobení a dělení větších čísel. Slovní úlohy. 

Sčítání a odčítání do milionu. Opice 11-12. 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Zlomky – opakování a procvičování   

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině.                            – test- 4.3.- Zlomky- Forms 

Anglický jazyk 

ÚT – shrnutí lekcí 4,5,6 : učeb.str.32, PS str.33. Zkoušení básničky. 

ST – test z lekcí 4,5,6. Úvod do 7.lekce – nová slovíčka, učeb.str.34 

ČT : opsat a aspon na 50%se naučit slovíčka ze 7.lekce- na Teams v Souborech – vyber si 5 těžších slovíček a použij je v nějaké jednoduché 

větě- napiš do šk.sešitu 

 

Přírodověda 

Opakování ekosystémy: les, pole, louka, park 

 

Vlastivěda 

Jihočeský kraj. 

 

 

Další informace: 

 

 

 

28.02.2021