Distanční výuka 11. 1. – 15. 1. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   11. 1. – 15. 1. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 72-75. Opakování: synonyma, infinitiv, slova příbuzná, předložky.  

Procvičování: přímá řeč, věty uvozovací. 

PS str. 43, 44 na on-line hodinách 

V příloze je nahraný pracovní list 8 a dva pracovní listy na čtení2-3,2-4. 

Matematika 

Násobení dvojciferným činitelem, převody jednotek. 

Na on-line Opice str. 3, 4 

Geo – Rýsování obecného trojúhelníku, trojúhelníková nerovnost,kružnice 

V příloze nahrané pracovní listy Matematika 8, Geometrie7  

MIND – Opakování učiva 1.pololetí– aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol- Forms – Matematika pro šikulky 

Test- Pololetní písemná práce – 13.1.2021  

Anglický jazyk 

Online : ÚT – učeb.str.22-3.text, PS- kontrola a dokončení cv.str.21,22 

ST – test ze 4.lekce , komiks z učeb.str.23 

ČT- 1.opiš si slovíčka z 5.lekce z Teams (v Zadání ),2. PS 24/1 

Přírodověda 

Nerosty a horniny, dělení, využití 

Pracovní list s otázkami v příloze 

Vlastivěda 

Jagellonci na českém trůně 

Pracovní list s otázkami v příloze 

 

Další informace: 

Hv – Výroba hudebního nástroje –  málo z vás úkol splnilo. Kdo ješte neposlal, znovu připomínám zadání. Vyrobte hudební nástroj z věcí, které najdete doma. Podmínka je, aby vyluzoval nějaký zvuk. Foto nástroje posílejte na mail – zpilpachova@zscernos.cz 

Termín odevzdání do 15.1.2021 

VV – zima a zimní krajina – Inspiraci naleznete na stránkách školy (pod vaší třídou). Termín odevzdání do 22. 1. 2021 na e-mail: mcimlerova@zscernos.cz 

 

 

10.01.2021