Distanční výuka 15. 2. – 19. 2. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 2. – 19. 2. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Časování sloves, slovesné způsoby, skladební dvojice, tvoření otázek na skladební dvojice 

On-line: PS str. 8,9 

Matematika 

Zlomky, zápis vybraných zlomků desetinným číslem 

Souřadnice bodu 

 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Matematická všehochuť– opakování a procvičování  

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen v pondělní hodině. Společná kontrola- 18.2. v hodině. 

   

Anglický jazyk 

ÚT, ST : dokončení 6.lekce (příští uterý bude testík nejen ze 6.lekce,ale 

ještě tam budou i věty z 5.lekce, protože test z této lekce nedopadl 

moc dobře )– učeb.str.30,31 . Zkoušení básně ze str.29 (5 řádek), 

opakování vět z 5.lekce 

ČT : prac.sešit 30/6, 30/7 – z online výuky tam zapsané 3 věty k překladu. 

31/8 

Přírodověda  Ekosystém louka – procvičování str. 44-49
zadání prezentací 
Vlastivěda 

Kraje v ČR, uč str. 5, zajímavosti z krajů, práce s mapou, na hodinu je nutné mít u sebe Vlastivědnou mapu ČR. Někdo ji měl vloženou v učebnici, všichni dostali pro jistotu ještě novou (ve středu) do naší krabice ve vrátnici. 

 

 

Další informace: 

 

VV – Nakreslete nohou své jméno a příjmení. Termín odevzdání: do 19. února. Zašlete na email: mcimlerova@zscernos.cz 

 

14.02.2021