Distanční výuka 15. 3. – 19. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   15. 3. – 19. 3. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 104 –107, po, út, st doplňovačky z učebnice na známku, zadávané přeTeams a odevzdávat opět do Teams nebo v nouzi přes Whatsap 

Pracovní sešit str. 15-16 na on-line hodinách 

Procvičujeme shodu přísudku s podmětem, koncovky podstatných jmen 

Pracovní list v příloze 

Matematika 

Pracovní sešit Opice str. 14, 17, 18, Slovní úlohy, numerika, opakování jednotek objemu 

Pracovní list v příloze 

test 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jednotky času 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen na pondělní hodině 

           – test- 18.3.- Jednotky času– Forms 

Anglický jazyk 

ÚT : oprava testu z lekcí 4-6. Lekce 7 – nová slovíčka (mají být už zapsaná ve slovníčku): procvičení, učeb.str.34, zkoušení básně ze 6.lekce 

ST : téma škola : učeb.str.34 a 35, zkoušení básně 

ČT : prac.sešit : str.34 a 35/3, 35/4- zatím jen anglicky doplnit rozvrh 

 

Přírodověda 

Ekosystém okolí lidských obydlí – živočichové, pracovní list  

V pátek test podle otázek a obrázků z pracovního listu 

Vlastivěda 

Plzeňský kraj 

Pracovní list s otázkami k opakování 

Na vlastivědu je nutné používat školní mapu ČR, většina údajů je k dohledání právě v mapě 

V pátek test z Plzeňského kraje podle otázek a obrázků z prac.listu 

 

Další informace: 

Pracovní činnosti. Od středy si v naší krabici ve vrátnici každý vyzvedne malý pytlíček s pšenicí a podle návodu zasije do květináče na oseníAž vyroste,  budete i zdobit. 

Výpěstky budete ukazovat on-line 🙂 

14.03.2021