Distanční výuka 16. 11. – 20. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   16. 11. – 20. 11. 2020 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Podstatná jména rodu ženského, procvičování podstatných jmen rodu středního, kvízy 

Učebnice str. 54-57 

Pracovní list č. 5 

Pracovní list čtení s porozuměním 1/1

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – Výukové materiály 

Domácí úkol najdete- Soubory- Domácí úkoly– složka z aktuálním datem- zde, prosím, i domácí úkol odevzdat- nahrát. Děkuji. 

Matematika 4. A 

Pracovní list – násobení a dělení 10, 100, 1000 

Po- GEO  -opice-13, 14/20 12, 13/22 

ST – GEO- opice- 11, 12/24 15, 16/26 

ČT – Oranžový str. 27 

Pá – oranžový str. 26 

Anglický jazyk 

ST : online  : prac.sešit -kontrola , nově11/4,část 11/6, zkoušení básně, příprava na test 

ČT : PS 11/5,6, opsat slovíčka 3.lekce ze složky Soubory 

Upozornění : ve středu 18.11.se bude při online výuce psát test ze 2.lekce (např. tam budou podobné věty jako v PS 11/6) 

 

Přírodověda 

Živočichové v zimě, kvíz 

Uč. str. 27-28 

Vlastivěda 

Kvíz – počátky českého státu 

Život za vlády prvních Přemyslovců, rozvoj vzdělanosti,  románský sloh, Kosmas, Kosmova Kronika česká, uč. str.18-19 

Výchovy a volitelné předměty 

Výtvarná výchova: 

Náměty naleznete na stránkách školy (vyberte si 1 obrázek)Do neděle 22. 11. zaslat hotový a vyfocený obrázek na email: mcimlerova@zscernos.cz . 

Do e-mailu uvedete jméno, příjmení a třídu.  

 

 

Další informace: 

Všechny potřeby připravit před začátkem hodiny. Ať nehledáte!!! 

 

15.11.2020