Distanční výuka 19. – 23.10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. – 23. 10. 2020

Třída:

3.D

 

Český jazyk

Představuji knihu

Popis města, ve kterém žiji – písemně

PS str. 15

Opakování – význam slov, synonyma, antonyma PS str. 16 a 17

Hlasité čtení, popis postavy

 

Matematika

Sčítání a odčítání pod sebe, násobení a dělení, rovnice a nerovnice

PL str. 7, jednoduché slovní úlohy – str. 24/školní sešit/

PS str. 14/cv.6, str. 15/ cv.9,10,11,12 učebnice str. 19/cv. 10 /školní sešit/. Poznáváme rodinu Klosových str. 20

 

 

 

 

Anglický jazyk

·         Čísla 1-20 (umět i psát)!!

·         Pracovní listy (numbers, colours, school things)

 

Prvouka

Viz. Pracovní list zaslaný mailem

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

18.10.2020