Distanční výuka 19. 4. – 23. 4. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   19. 4. – 23. 4. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Opakování vyjmenovaných slov po P, procvičování koncovek podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem 

Pracovní list v příloze 

Matematika 

Procvičování pamětného násobení, sčítání a odčítání do 100 – kontrola rychlosti početních operací, dělení se zbytkem, obrázkové rovnice.  

Slovní úlohy, geometrie v Oranžovém pracovním sešitě. 

Pracovní list v příloze 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Grafy a procvičování učiva– početní operace 

          – domácí úkol- bude zadán do Zadání 

Anglický jazyk 

Uzavření l.8 : učeb.str.41. Nově l.9 : učeb.str.42 : zápis a procvičení části 

nových slovíček. 

ČT : opsat zbytek slovíček do slovníčku, prac.seš. 42/1,2. Dú:dopsat chybějící cvičení v prac.sešitě (lekce 7,8): prac.sešity se budou odevzdávat ke kontrole  

 

Přírodověda 

Ekosystém rybník – bez pracovního listu, vytvoříme společně 

 

Vlastivěda 

Liberecký kraj- pracovní list v příloze 

 

 

Další informace:  Pokud nedojde ke změně, ve čtvrtek pojedeme na Sicílii. Odjezd v 9 hodin po angličtině. Pohodlně se oblečte a připravte si svačinku a pití. Cesta bude dlouhá, ale plná dobrodružství a nových objevů.  

 

18.04.2021