Distanční výuka 22. 3. – 26. 3. 2021

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   22. 3. – 26. 3. 2021 

Třída:  4. A 

 

 

Český jazyk 

Učebnice str. 108-111 

PS str. 17-19 

Pracovní list v příloze: časování sloves, podmiňovací způsob u sloves, opakování vyjmenovaných slov po B 

Doplňovačky odevzdávat po-st do 13 hodin. 

Matematika 

M – pracovní sešit Opice str. 19-20 (21) 

Pracovní list: roznásobování závorek, pamětné násobení s rozkladem 

Všichni si zopakují násobilku, je třeba ji bezpečně znát, poproste rodiče o vyzkoušení 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace bude k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka- Soubory – výukové materiály 

          – tento týden Jednotky objemu 

          – domácí úkol – bude zadán a vysvětlen na pondělní hodině 

          

Anglický jazyk 

ÚT : učeb.str.35, procvičování slovíček l.7, zkoušení básničky,  

        kontrola  z pr.seš. 34 

ST :  učeb.str.36, kontrola  z pr.seš.str.35 a vysvětlení cvičení ze stran  

        36,37 

ČT : doplnit v prac.sešitě vše ze stran 35-37 

Přírodověda  Ekosystém okolí lidských obydlí – užitkové rostliny 
Vlastivěda  Karlovarský kraj 

 

Další informace: 

PČ- na fotce v příloze je ozdobené osení, kuřátka budete mít ve škole, obstaráte si stužky, které navážete na větvičky, podrobné informace v pondělí na online 

HV – Jistě víte, že většinu hudebních skladatelů inspiruje k tvorbě nějaká emoce. O těch byl náš poslední úkol. Nejen ty však mohou být inspirací. Jděte ven, podívejte se z okna a zamyslete se, může skladatele inspirovat příroda? 

 

VV – vytvořte novinové město podle jednoho z odkazů a zašlete do 9. 4. 2021 na e-mail: mcimlerova@zscernos.cz nebo do MS Teams. 

http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/246-jednoduche-novinove-mesto  

Nebo: http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/1102-domy-z-nabarvenych-papiru 

Nebo: http://vytvarne-namety.cz/index.php/80-domy-mesta-pamatky/774-mesto-z-novinoveho-papiru 

21.03.2021