Distanční výuka 23. – 27. 11. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD   23.11.-27.11. 

Třída:  4.A 

 

 

Český jazyk 

Opakování a procvičování vzorů a koncovek středního a ženského rodu 

Pracovní list 

Pracovní listy – čtení 

Matematika 

MIND- aktivní účast na on-line hodinách 

          – prezentace a pracovní listy budou k dispozici vždy v Teams po  

             ukončení hodiny – složka– Soubory – Výukové materiály. 

Násobení a dělení přirozených čísel. 

Domácí úkol– Hejný- str.25/8, str.29/8,9,10,11- společná kontrola ve škole 

Pracovní list M – opakování násobení, dělení, sčítání, odčítání písemné 

Opice str. 26, 27 

Oranžový str.28 

Pracovní list GEO – obvod čtverce a obdélníku 

Anglický jazyk 

ÚT – test ze 2.lekce , Nově – lekce 3 : učeb.str.14 

ST – slovíčka 3.lekce, písen na str. 14, komiks str.13 

ČT – prac.sešit 14/1,2. Napiš do šk.sešitu překlad refrénu z písně   

        v učeb.str.14. POZOR : 1.12. Budou vybrány prac.sešity ke kontrole. 

 

 

Přírodověda 

Vlastnosti živočichů, dělení živočichů, uč. str. 15, 16 

Pracovní list k doplnění na Teams v kanále Přírodověda-soubory-pracovní listy- dělení živočichů 

Vlastivěda 

Vznik českého království, vláda přemyslovských králů, 13. Století, uč str.21 -23 

Praccovní list k doplnění Teams-vlastivěda-soubory-vznik českého království 

Výchovy a volitelné předměty 

Hv – Vyrob si hudební nástroj z věcí, které najdeš doma. Podmínkou je, aby vyluzoval nějaký zvuk. 

Vyrobený  nástroj vyfoť a pošli na mail: zpilpachova@zscernosic.cz 

 

VV – Kdo ještě neposlal výtvor, tak zaslat na e-mail: mcimlerova@zscernos.cz 

 

Další informace: 

 

 

22.11.2020