Distanční výuka MIND5 4. 1. – 8. 1. 2021

Tento týden v Hravé matematice budete zpracovávat na on-line hodinách strany 27, 28, 29, 37. V příloze je nahraný pracovní list testem Cermat a druhá příloha se záznamovým archem na výsledky. Pečlivě vypracujte a i s vyplněným záznamovým archem odevzdejte do vrátnice do školy do krabice MIND 5. Nejpozději do středy 13. 1. 2021.

03.01.2021