Distanční výuka od 19. 4. do 23. 4. 2021

V pondělí budeme mít opět výlet a to do Japonska.

Matematika – pracovní sešit do strany 25 + pracovní list, který děti dostaly ve škole. Dále budeme opakovat převody jednotek.

Český jazyk – pracovní sešit do strany 71, opakování sloves a podstatných jmen

Angličtina – 2 pracovní listy, které si děti také odnesly.

Vlastivěda – pokračování vlády Habsburků + průmysl v ČR

Přírodověda – Ekosystém park, pokračování

17.04.2021