Distanční výuka v týdnu od 16. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 16. 11. Do 20. 11. 2020

Třída:  4. B

 

 

Český jazyk

 

Slovní druhy

Pracovní sešit do str. 36

Příprava na vzory podstatných jmen rodu středního

 

 

Matematika

 

Pracovní sešit do str. 33

Rozbor matematické soutěže

Převody jednotek hmotnosti a objemu

 

 

Anglický jazyk

 

The simpsom family

Nová slovíčka

 

 

Přírodověda

Ekosystém les

 

 

 

Vlastivěda

Řeky v ČR – test

Vznik českého státu

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

15.11.2020