Distanční výuka v týdnu od 19.10. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 19. 10. 2020

Třída:

4. B

 

Český jazyk

 

Opakování vyjmenovaných slov po B?L?M?P

Kořen slova, část předponová příponová

Předložky

Věta jednoduchá a souvětí

 

 

Matematika

 

Násobení a dělení s nulo

Dělení se zbytkem

Slovní úlohy

Jednotky délky a hmotnosti

 

 

Anglický jazyk

 

Pracovní listy 1,2,3,4

Friends and famiy

 

 

Přírodověda

 

Dělení rostlin

 

 

Vlastivěda

 

Sámova říše

Řeky ČR

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

18.10.2020