Distanční výuka v týdnu od 2.11.2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 2. 11. Do 6.11. 2020  

Třída:  4.B

 

 

Český jazyk

 

Pracovní sešit do strany  30

Dokončení opakování vyjmenovaných slov

Skladební dvojce ve větě

Podstatná  jména

 

 

Matematika

Slovní úlohy

Jednotky hmotnosti

Zlomky

Pracovní sešit do strany 27

 

 

Anglický jazyk

 

A letter to  a penfriend

TO BE

Pracovní listy 5, 6. 7, 8

 

 

Přírodověda

 

Ekosystém les

 

 

Vlastivěda

Velkomoravská říše

Mapy – vysvětlivky

Orientace v krajině

Povrch ČR

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

Ke stažení

01.11.2020