Distanční výuka v týdnu od 9. listopadu

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 9. 11. – 13. 11. 2020

Třída:

4. B

 

Český jazyk

 

Pracovní sešit do str. 33

4tvrtletní test

Slovní druhy

 

 

Matematika

Pracovní sešit do str. 30

Test v pátek – čtvrtletní práce

Převody jednotek hmotnosti

Zahájení objemu

 

 

 

Anglický jazyk

 

Příprava ne test

TO BE, CAN

Slovíčka jídlo – poslaná

 

 

Přírodověda

K poslaným výpisků naktŕeslit příklady

Plody

Zvířata – rozdělení do okruhů

 

 

 

Vlastivěda

Prostudovat Velkomoravskou říši

K výpiskům udělat 8 značek – vysvětlivky, směrová růžice, mapa

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

09.11.2020