Domácí práce v týdnu od 14. 4. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 14. – 17. 4. 2020

Třída:

2.D

 

Český jazyk

Opakování probraného učiva

Slovní druhy – slovesa – napiš,co dělá maminka, tatínek, ty…..a ostaní členi rodiny

 

Čti vlastní knihu, pokud přečteš, vypracuj čtenářský list

 

 

 

Matematika

Opakování

Opakuj násobení a dělení 2-8

Sčítej a odčítej do sta, použij rozklad

 

 

 

Anglický jazyk

Pracuj v učebnici a dokonči cvičení na str. 37/cv.6,7 – poslouchej a doplňuj. Nahrávku poslechu najdeš v Teams.

Seznam se s novými slovy a opakuj si části těla:

snow-sníh, snowman– sněhulák, head – hlava, hair – vlasy, mouth – ústa, nose – nos

He´s got a big head….On má velkou hlavu.

Dále vypracuj na straně 38/ cv.1, 2

Nahrávku poslechu najdeš v Teams

Připomeň si a zazpívej písničku : Head and shoulders

https://www.youtube.com/watch?v=d8FwBSITW-4

 

Prvouka

 

Povinné vybavení kola, bezpečnostní pravidla cyklisty

 

 

Výchovy a volitelné předměty

Tv vytrvalostní běh v přírodě /cca 10 minut/

Pč zkus vytvořit domeček pro tvého skřítka, využij přírodních materiálů, pošli foto – budeme soutěžit

·          HV – poznej písničku:

https://scontent.fprg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/91912191_10217838272490523_5978399158099247104_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=07e735&_nc_ohc=6845_RaymyMAX-SUM7I&_nc_ht=scontent.fprg2-1.fna&_nc_tp=7&oh=1fc151f312bde0e992feb5a804d9982f&oe=5EB9C17A

 

 

 

 

Další informace:

Tento týden berme jako opakovací. Minulý týden byly velikonoční prázdniny, přesto jste plnili mnoho úkolů. Děkuji všem za zaslání splněného. Můžete využívat další portál www.czedu.cz

 

 

 

Ke stažení

13.04.2020