Domácí práce v týdnu od 15. 6. 2020

PLÁN UČIVA NA TÝDEN 15. – 19. 6. 2020

Třída:  2.D

 

 

Český jazyk

 

Závěrečné opakování – měkké, tvrdé souhlásky, párové souhlásky, slovní druhy, slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma

Učebnice str. 112,113

 

 

Matematika

Násobení a dělení 2-10, sčítání a odčítání do 100, jednoduché slovní úlohy

Učebnice 7,8/39  3,4,5/40   6,7/41  2,3,4/42   8/43

 

 

 

Anglický jazyk

AT THE FARM

Seznam se s novými slovíčky: farm – farma,dvorek,horse –kůň, sheep – ovce, puppy- štěně, kitten – kotě, duckling – káčátko.

Pracuj na str.54/cv1,2 – poslecbnisi nahrávky, posouchej a ukazuj. Ve vystřihovánkách si vystřihni zvířátka k lekci 25 a připrav si je na online hodinu.

Pokračuj na str.55/3,4. Nahrávky najdeš v Teams.

Online hodina bude v pondělí ve 14:30

Prvouka

Závěrečné shrnutí

Časové údaje – opakování

 

 

 

Výchovy a volitelné předměty

 

 

 

 

 

Další informace:

 

 

 

 

14.06.2020